نمایش یک نتیجه

پیشینیان از سنگ ابسیدین برای ساخت انواع زیورآلات نیز بهره می بردند. این سنگ باعث می شود تا شما با خودتان روبرو شوید و احساسات پنهان و دور افتاده ذهنتان را برایتان فاش می کند. گفته می شود این سنگ معمولا از اثرات سحر و جادو نیز جلوگیری می کند و مانع بروز احساسات منفی می گردد. سنگ ابسیدین شخصیت درونی را تقویت کرده و نقاط قوت استفاده نشده را ترویج می دهد. این سنگ در شما احساس شجاعت ایجاد می کند و ترس از انجام دادن کارهای دشوار را ازبین می برد و برای درمان افسردگی نیز مناسب است. دستبند ابسیدین مناسب برای ماه‌ تولد شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند می باشد. دستبند ابسیدین انتخابی مناسب می باشد که همراه با کارت پستال رایگان و انتخاب رایحه بسته بندی به سلیقه شما و با حمل‌ونقل رایگان ارسال می شود.