خواص سنگ آونتورین

خواص سنگ آونتورین ، که سنگی از خانواده کوارتز به شمار می آید، از دیرباز تا کنون توجه همگان را به سوی خود جمع کرده است. سنگی که از قرن 18 ام شناخته شد و به دلیل ویژگی ها و خواص بی نظیرش، از گذشته تا کنون به عنوان سنگی زینتی و در عین حال شفا بخش مورد استفاده قرار گرفته است. ذخایر این سنگ ارزشمند، در برزیل، استرالیا، هند، شیلی، اسپانیا، تانزانیا و روسیه یافت می شود. خواص سنگ آونتورین ، سبب گشته تا این سنگ از اهمیت چشمگیری در مقابل دیگر سنگ های موجود در طبیعت با در نظر گرفتن...

Continue reading