همه چیز درباره سنگ اوپال

همه چیز درباره سنگ اوپال

سنگ اوپال چیست ؟! سنگ اوپال یکی از سنگ‌های قیمتی و کمیاب در دنیا محسوب می‌شود، اوپال در زبان سانسکریت به معنای "سنگ گران بها" می‌باشد و در یونانی معنای "تغییر رنگ" می‌دهد. افسانه‌هایی در رابطه با این سنگ زیبا وجود دارد: یونانیان باستان اعتقاد داشتند خداوند با رنگین کمانی برای صلح و دوستی به زمین آمد و سنگ‌هایی که با پاهای او برخورد داشتند به این رنگ در آمدند. ولی اوپال در حقیقت یک نوع ماده معدنی است که تکه‌های کوچک سیلیس موجود در آن به دلیل شکست نور به این شکل در آمده و نقاط نورانی و درخشان در...

Continue reading