خواص سنگ ها

خواص سنگ ها از گذشته تا الان توجه خیلی از افراد رو به خودش جلب کرده. قدیمی ترین گزارش هایی که از اعتقادات مردم پیشین به جا مونده، از جمله خواص درمانی این سنگ ها، به 4 هزار سال پیش از میلاد مسیح بر میگرده. کتیبه های به جا مونده از دوران سومری ها و متون هند باستان نشونه هایی از این قدمت دیرینه و باستانی داره. با یه نگاه کلی به عملکرد درمانگران چین باستان و خاور دور، میشه پی به اهمیت و خاصیت سنگ ها برد.

Continue reading