سنگ سیترین ، سنگی طبیعیه که با آزاد کردن انرژی‌های مثبت سبب موفقیت و کامیابی میشه. عواطف و احساسات با این سنگ رشد پیدا میکنن.

سیترین سنگیه که روی افراد متولد ماه‌های شهریور و خرداد بیشترین تاثیر رو میذاره.

نمایش دادن همه 11 نتیجه