نمایش دادن همه 4 نتیجه

سنگ تبتی ، سنگی طبیعیه که خواص اون، تاثیر بی‌نظیری بر ذهن و جسم مالک خود میذاره. تا جایی که اقوام تبتی این مهره‌ها رو به عنوان نوعی محافظ برای چشم زخم با خود حمل میکردن.

باورهایی وجود داره و گفته میشه که دایره‌های روی سنگ‌ها یا همان چشم‌های روی مهره، هر کدوم معانی و آیین خاصی دارن.