یــــلدا مبـــــــارک
بانگ شادی از حریمش دور باد
هر که زاری آفرید
هر کسی لبخند را ممنوع کرد
هر که در تجلیل غم اصرار کرد

طعم شادی از حریمش دور باد
هر که درک عشق و زیبایی نداشت
هر که گل، پروانه، پرواز پرستو را ندید
هر کسی آواز را انکار کرد

شهر شادی از حریمش دور باد
هر که دیوار آفرید
هر که پلها را شکست
هر که با دلها چنان رفتار کرد

“دکتر مجتبی کاشانی“
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه
مدت زمان مانده تا پایان کمپین یلدا
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه
حواستون باشه؛ طی مراحل خرید حتما از کارت پستال های موجود، هدیه ویژه شب یلدا رو انتخاب کنید تا این هدیه هم براتون ارسال بشه
حواستون باشه؛ طی مراحل خرید حتما از کارت پستال های موجود، هدیه ویژه شب یلدا رو انتخاب کنید تا این هدیه هم براتون ارسال بشه
12%

Up to 12% off

20%

Up to 20% off